Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis Trends-Shop.pl (zwany dalej: Serwisem) i w jaki sposób może je wykorzystywać? 

Serwis będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich użytkownikach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Żadna z powyższych informacji nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania umowy na którą użytkownik wyraził zgodę. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników Serwisu. Okazjonalnie Serwis wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "Cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny www. Serwis wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom naszych oraz w innych celach, (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych i kupowanych produktów).

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące od użytkowników Serwisu?

Nasz Serwis przetwarza dane użytkowników jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, realizacją zamówień oraz jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych. Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień. Informacje kontaktowe użytkownika mogą być także wykorzystane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne w celu wykonania umowy.

Zabezpieczenia.

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Serwisu na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana przekazanych danych, bądź też rezygnacja z naszych usług.


Serwis oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres: kontakt@trends-shop.pl, bądź kontaktując się listownie pod adresem.


Trends sp. z o.o. 
ul. Energetyków 16

32-050 Skawina

NIP: 6762460482

Kontakt.

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres e-mail kontakt@trends-shop.pl lub listownie pod adresem:


Trends sp. z o.o.
ul. Energetyków 16

32-050 Skawina

NIP: 6762460482